Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) art. 12-14 mukainen tietosuojaseloste, jossa kuvataan miten Mixan Tecno Oy (“Mixan”) kerää ja käsittelee henkilötietoja palveluissaan ja toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste koskee niiden henkilötietojen käsittelyä, joita Mixan kerää asiakkaistaan ja Mixanin verkkosivuston vierailijoista.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Mixan käsittelee asiakkaiden ja verkkosivuston vierailijoiden henkilötietoja toimiessaan rekisterinpitäjänä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää. Tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla Mixanin verkkosivuilta. Mixan ilmoittaa rekisteröidyille etukäteen, mikäli tähän tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia.

Viimeisin muutos 30.1.2022

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mixan Tecno Oy

Y-tunnus: 2878727-1

Postiosoite: Pohjaniityntie 58, 20960 Turku

Sähköpostiosoite: mikko.tuomi(at)mixantecno.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Mikko Tuomi

mikko.tuomi(at)mixantecno.fi

+358 400 821 561

Käsiteltävät tiedot

Tuottaessaan palveluitaan Mixan käsittelee seuraavia palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja:

Perustiedot, kuten

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Asiakassuhteeseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten

 • yhteydenottolomakkeilla annetut tiedot
 • muut yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • myynnin kannalta pakollisiin tietoihin

Tekniset tiedot ja evästeet, kuten

 • IP-osoite
 • laite-, käyttöjärjestelmä ja selaintiedot
 • eväste- tai laitetunniste sekä tunnisteen avulla tuotetut käyttöanalytiikkatiedot

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään.

Lisätietoja evästeiden käytöstä Mixanin verkkosivustolla löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuottaessaan palveluitaan Mixan käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen

Mixan käsittelee henkilötietoja tuottaessaan erilaisia palveluitaan asiakkailleen, mukaan lukien palveluiden käyttöön liittyvässä yhteydenpidossa, kuten asiakaspalvelun yhteydessä. Mixan käsittelee tietoja myös toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Asiakassuhteen hoitaminen, myynti ja markkinointi

Mixan käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja uusasiakashankintaan liittyvää yhteydenpitoa varten. Asiakkaiden tietoja voidaan myös käyttää myynti- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, mutta vain asiakkaan suostumuksella.

Oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin tarkoituksiin perustuu seuraaviin GDPR:n mukaisiin oikeusperusteisiin:

 • Mixanin liiketoiminnan kehittäminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen.
 • Mixanin palveluiden tuottaminen, laadun varmistaminen, kehittäminen ja turvallisuuden takaaminen, joiden toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on tarpeen.
 • Henkilön suostumus muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöä varten Mixanin verkkosivustolla.
 • Mixania velvoittava lainsäädäntö, kuten kirjanpitolain säännökset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti yhden (1) vuoden ajan. Lisäksi Mixan noudattaa henkilötietojen säilytykseen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita. Esimerkiksi kirjanpitolaki (1336/1997) edellyttää kirjanpitoaineiston tositteisiin sisältyvien henkilötietojen säilyttämistä kuuden (6) vuoden ajan sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Niiden henkilötietojen osalta, joita yllä mainitut säilytysajat eivät koske, säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain. Lisäksi henkilötietojen tarpeellisuutta edellisen kohdan mukaisiin tarkoituksiin arvioidaan osana niiden käsittelyä, ja tapauskohtaisesti tietoja poistetaan myös edellä mainittua aiemmin, jos ne osoittautuvat joltain osin tarpeettomiksi tai niiden poistaminen on rekisteröidyn pyynnön toteuttamiseksi tarpeen.

Lisätietoja Mixanin verkkosivuston käyttämien evästeiden säilytysajoista löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tuottaessaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja palveluitaan, Mixan käyttää apunaan erilaisia IT-palveluiden tarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Mixanin puolesta ja lukuun. Kun henkilötietoja siirretään Mixanin palveluntarjoajalle, Mixan varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietoja käsitellään vain Mixanin ohjeiden perusteella tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Lisätietoja palveluntarjoajista, joita Mixan hyödyntää suoraan verkkosivustollaan löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Evästeet

Mixan käyttää verkkosivustollaan evästeitä ja vastaavia teknologioita (jäljempänä kootusti ”evästeet”), joiden avulla Mixan voi tunnistaa verkkosivustolla vierailevan käyttäjän laitteen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan käyttäjän selaimelle tai laitteelle silloin, kun käyttäjä saapuu verkkosivustolle ja sallii evästeiden asettamisen. Evästeiden avulla kerätään tiettyjä käyttäjän selaimeen ja laitteeseen liittyviä tunnisteita, kuten käyttäjän IP-osoite, käytetyn laitteen käyttöjärjestelmä ja käytetty verkkoselain.

Erilaiset evästeet palvelevat eri käyttötarkoituksia. Mixanin käyttämät välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnallisuudet ja niitä käytetään verkkosivuston tarjoamiseksi käyttäjälle. Lisäksi Mixan käyttää erilaisia analytiikkaevästeitä käyttäjien käyttötapojen analysoimiseksi ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi, sekä mainontaevästeitä mainonnan kohdentamiseksi. Toisin kuin välttämättömät evästeet, analytiikka- ja mainontaevästeet eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta ja niiden käyttöä varten pyydetään aina käyttäjän suostumus. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen sivuston alalaidasta löytyvän Evästeasetukset-painikkeen kautta. Evästeet mahdollistavat kuitenkin tiettyjä toiminnallisuuksia verkkosivustolla, joita Mixan ei pysty tarjoamaan käyttäjälle, jos evästeiden käyttöä ei sallita.  

Mixanin käyttämiä evästeitä asettavat Mixanin palveluntarjoajat. Mixan käyttää seuraavien palveluntarjoajien evästeitä:

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Mixan käyttää Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Tutustu Googlen tietosuojakäytäntöön: Googlen tietosuojakäytännöt & Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Google Ads

Google Ads on Googlen tarjoama hakusanamarkkinointipalvelu, jonka avulla voidaan ohjata tietyillä hakusanoilla verkkosivun käyttäjät tietyille sivuille. Mixan käyttää Adsia, jotta voisi palvella oikeita kohderyhmiä yhä paremmin.

Tutustu Google Ads -mainoskäytäntöihin: Google AdWords-mainoskäytännöt

Facebook Conversion Pixel

Facebook-pikseli on analytiikkatyökalu, jota Mixan käyttää mittaamaan Facebook-mainonnan tehokkuutta.

Tutustu Facebookin tietosuojakäytäntöön: Data Policy & Cookies & Other Storage Technologies

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Mixan huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä rekisteröidyllä on oikeus siirtää hänen henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.

Mikäli henkilö haluaa käyttää rekisteröitynä hänelle kuuluvia oikeuksia, pyyntö tulee esittää puhelimitse tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).